Level 3 - KFUM Jkpg Daim

Omgång Tid Bana Lag 1 Lag 2
3 11:24 - 11:34 Bana A3 KFUM Jkpg Daim Westan Yoda
6 12:00 - 12:10 Bana B1 Ljungby Vit KFUM Jkpg Daim
8 12:24 - 12:34 Bana B2 KFUM Jkpg Daim Hestra Panther
11 13:00 - 13:10 Bana A4 Ymer BlÄ KFUM Jkpg Daim
14 13:36 - 13:46 Bana B2 KFUM Jkpg Daim Habo Aquaman
17 14:12 - 14:22 Bana B2 Ymer Vit KFUM Jkpg Daim