Level 4 - KFUM Jkpg Thor

Omgång Tid Bana Lag 1 Lag 2
1 11:00 - 11:10 Bana C1 Floby Pandorna KFUM Jkpg Thor
4 11:36 - 11:46 Bana A1 Team Valla Lions KFUM Jkpg Thor
6 12:00 - 12:10 Bana C3 KFUM Jkpg Thor Habo Wonder Woman
10 12:48 - 12:58 Bana A1 KFUM Jkpg Thor Westan Oooh
12 13:12 - 13:22 Bana C3 KFUM Jkpg Thor Habo Thor
14 13:36 - 13:46 Bana A2 KFUM Jkpg Thor Hestra Sunshine
17 14:12 - 14:22 Bana A1 KFUM Jkpg Thor Westan Wow