Level 3 - Ymer Vit

Omgång Tid Bana Lag 1 Lag 2
2 11:12 - 11:22 Bana A5 Ljungby Vit Ymer Vit
6 12:00 - 12:10 Bana B2 Ymer Vit Westan Yoda
8 12:24 - 12:34 Bana A5 Ymer Vit Floby Thunder
11 13:00 - 13:10 Bana B2 Ymer Vit KFUM Jkpg Japp
14 13:36 - 13:46 Bana A3 Ymer Vit Habo Hulk
17 14:12 - 14:22 Bana B2 Ymer Vit KFUM Jkpg Daim